Gjennomgang skipark og skievaluering

Del:

Superski er allerede i gang med forberedelsene til neste sesong. Få vår hjelp til å evaluere din skipark.

Våren er en kjempemulighet til å få kontroll på skiparken med erfaringer og testing gjennom vinteren ferskt i minne. Det et god tid til å gjøre de rette justeringene inn mot en ny sesong. Og vi kommer i posisjon til å plukke opp de aller beste parene når skiprodusentene får årets produksjon på lager.

Kartlegging. Når vi hos Superski skal hjelpe deg med å gjennomgå skiparken, starter prosessen med å få oversikt. Hva slags skiløper er du? Vi vil gjerne vite mer om hvem som bruker skiene. Hva er konkurransenivået?  Hvordan er de tekniske forutsetningene? Hva med dine merkepreferanser? –  Samt mye annet, som kan bidra til å forstå og forbedre skiparken frem mot neste sesong. Når vi har en følelse av status, ønsker og ambisjoner, begynner gjennomgangen av skiene du tar med til oss.

Prosessen hos våre fagfolk. På en konkurranseski er det spesielt tre variabler vi bruker. Kammerhøyde, trykksoner og graden av ruhet på slipen. Helst skal alle disse «matche» og passe det samme føret. Kammerhøyden på en klassiskski gir en indikasjon på hvor mye plass/hvor tykt og hva slags smøring skiene kan ha uten og subbe, men samtidig gi trygt feste i motbakkene. I skøyting bruker vi kammerhøyden og stivhetsgraden (FA) som en indikasjon på spennet i skiene og det gir oss svar på hvordan skiene vil oppleves å gå på. Trykksonene viser skiens kontaktflate med snøen, er det lange trykksoner passer skiene til kaldt føre, korte til varmt. Trykksoner i skøyting forteller også om skienes egenskaper på faste og myke forhold. Ruheten i strukturen angis med måleenheten RA (ruhetsgrad). På våre sliper varierer dette fra 2 til 6. Lave tall og «grunne» strukturer passer kaldt føre, mens dype strukturer og høyere tall passer varmt føre.

Gjennomgangen- steg for steg:

# 1 Grovsortering Vi vil først sjekke og merke kammerhøyden og lengden på skiene for å se om det er noen par som kan lukes ut uten grundigere gjennomgang. For utøvere som er/har vært i sterk vekst de siste årene er det ikke uvanlig at det blir noen overraskelser her, plutselig er det veldig åpenbart hvorfor skiene er tunge å stake på eller ustabile på skarpt føre.

# 2 Vurdering av trykksonene er neste steg. Når vi har oversikt over trykksoner og kammerhøyde, kan vi begynne å kategorisere, og setter sammen skiene som har «matchende» trykksoner og kammerhøyder til føret det passer til. For de ivrigste har vi en spesialtjeneste der vi setter opp dette i et Excel-system. Da får du selv oversikten over skiene dine, og kan enkelt legge inn testresultater gjennom sesongen.

# 3 Deretter ser vi på slipen på skiene. På sliper vi ikke er kjent med, måler vi RA for å se om slipen passer føret skiene har blitt satt til. Vi ser om sålen er tørr og slitt, eller om skiene har mye riper. Hvis vi ikke er kjent med slipen på skiene og kunden ikke har gode gliopplevelser med skiene anbefaler vi ofte å slipe til våre sliper som vi vet holder høy standard.

# 4 Videre prioriteringer. Til slutt gir vi vår anbefaling til deg, og foreslår rekkefølge og prioriteringer. Med dette får du et godt skifaglig grunnlag til å treffe dine beslutninger videre.

Dette skjer når du kommer til oss:  

Enten går vi gjennom skiene med deg samme dag, eller vi merker skiene og gjennomgår dem i ro og fred en av de påfølgende dagene. Dette avhenger av trafikken i butikken den aktuelle dagen, og størrelsen på skiparken din.

I begge tilfeller vil du være involvert. Dine erfaringer og preferanser er med i våre vurderinger.

Skievaluering hos Superski er uforpliktende. Du binder deg ikke til noe. Bruk også gjerne anledningen til å få en gjennomgang av hele familiens beholdning av ski. Du sparer deg selv for arbeid og bekymringer ved å gjøre dette nå i vårsemesteret.

Både du og dine ski ønskes velkommen til Superski for en økt med oppmåling og evaluering!