Slipe skisålen – hvorfor?

Del:

Nye ski er ikke alltid helt plane og jevne fra fabrikken.  I produksjonsprosessen hvor ski limes under trykk og varme, kan det gi variasjoner og ujevnheter i overflaten. Første steg i slipeprosessen er derfor å sikre at skiene er plane. Nye ski leveres alltid med en fabrikkslip, men det er ikke alltid at skiene går nok runder gjennom slipemaskinen hos fabrikken til at de blir tilstrekkelig plane. På eldre ski blir sålen ujevn etter lengre tids bruk. Mange runder med prepp og bruk av varme vil også kunne endre sålen over tid.

Fordeler i smøreboden. Med plane ski kan man jobbe mer effektivt når man prepper. Smørejernet kommer like godt til på alle deler av sålen slik at glidproduktene får full effekt. Ved bruk av rilleverktøy får du preget inn lik struktur over hele skien og ikke bare partiene som stikker opp. En plan ski minsker også sjansen for å brenne sålen på enkelte utsatte ujevne partier.

Ikke gjør dette hjemme. Sliping av ski krever spesialutstyr, og utføres av fagfolk med kunnskap og erfaring.

Målet med slip er å få en plan ski, få frem fersk såle, fjerne eventuelle skader og gjøre klar for å sette struktur som gir best mulig glid