Superski Sommerskiskoler 2023

Praktisk informasjon rundt påmelding og betingelser for deltagelse på Superski skiskoler

Pris:
Prisen for deltakelse på Superski sine skiskoler er kr 3149 per deltaker. Påmelding gjøres gjennom egen påmeldingsside for den aktuelle skiskolen.

Korrekt informasjon:
Den som melder på deltager er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, e-post, fødselsdato og telefonnummer.

Reservasjon mot publisering av materiale fra skiskolene
Dersom noen av ulike grunner ikke ønsker at deltakeres navn eller bilde publiseres gjennom Superski sine egne kanaler, herunder egen hjemmeside og på sosiale medier eller via Superski sine samarbeidspartnere, må dette meddeles skriftlig til skiskoler@superski.no.

Avmelding
Ved avmelding inntil 30 dager før skiskolestart refunderes halve beløpet. Dersom avmeldingen finner sted senere enn 30 dager før start på skiskolen gis ingen refusjon.

På generelt grunnlag anbefales det at alle har tegnet reise- og avbestillingsforsikring for å sikre refusjon dersom sykdom, skade o.l. skulle forhindre deltakelse.

Annet
Deltakere på skiskolene må rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av ledere og trenere under skiskolen. Dersom noen av deltakerne ikke skulle rette seg etter gjentatte føringer gitt av Superski sine representanter, eller være skyld i alvorlige hendelser, så forbeholder vi oss retten til å kunne nekte videre deltakelse. Dette gjøres uten refusjon av deltakeravgift.

Force majeure
Dersom det oppstår en force majeure-hendelse som hindrer gjennomføring av en skiskole vil deltakeravgiften ikke bli refundert fra Superski.